Bli medlem

Medlemsskap

Annelunds IF är en förening med målet att alla, oavsett inkomst och familjekonstellation, ska kunna vara med i gemenskapen i föreningslivet. Oavsett vilken idrott eller vad som intresserar dig inom föreningen är priset detsamma.

Med medlemskapet kan du spela fotboll och innebandy, nyttja isbana, skidspår och stödjer föreningen att fortsätta arrangera evenemangen Jul i Ljung, Mörlanda Marknad och Annelundsmarschen som sprider glädje och gemenskap för hela samhället.

Tack för att du stöttar en engagerad och glädjerik förening!

Priser

  • Familjekort 1000 kr (avser samtliga boende på samma adress)
  • Medlemmar över 16 år 750 kr
  • Medlemmar t.o.m. 16 år 550 kr
  • Stödjande och pensionärer 150 kr

Vi emotser er betalning senast 2020-02-28 till antingen

Bankgiro: 576-1929 eller

Swish: 1230499772

Vid betalningen ange namn och personnummer (ÅÅMMDD-XXXX, dvs även de fyra sista siffrorna) för samtliga personer som betalningen avser.

Om ni inte får plats med alla uppgifter för er familj, går det bra att skriva er familjs namn (ex. Fam. Anne Lund) och sedan maila familjemedlemmarnas namn och personnummer till kansliannelundsif@telia.com.

Tack för ert stöd!