Begränsad publik tillåten

Information som är gällande från 1 juni.

Tävling och match samt mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar.
Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus.

  • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus.
  • 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus.
  • 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus.

Annelunds IF har mätt upp ytorna på Mörlanda Sportcenter utifrån de riktlinjer som Västergötlands Fotbollförbund satt upp. Läktarna (bänkarna) är avstängda då vi inte uppfyller kraven där, så därför är endast stående publik tillåten enligt nedan.

  • Mörlanda A (11-mannaplanen): Max 100 personer
  • Mörlanda B (konstgräsplanen): Max 100 personer
  • Mörlanda C (7-mannaplanen): Max 100 personer
  • Mörlanda D (5-mannaplanen): Max 100 personer

Man måste dock hålla minst 1 meters avstånd till varandra och ett sällskap som tittar tillsammans får inte vara fler än 4 personer. De 4 inom ett sällskap får stå tätare än 1 meter, men de måste hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap/personer.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla avstånd och ser till att verksamheten bedrivs på ett bra och smittsäkert sätt.