Fler vill spela fotboll!

Det är med stor glädje vi kan konstatera att antalet barn som vill vara med och spela fotboll ökar.
Annelunds IF kommer att dela upp grupperna enligt följande:


Barn födda 2016 och senare kommer att vara en grupp.

Träning kommer att vara söndagar mellan kl 15:00-16:00 i Mörlandahallen.
Första träningen är söndag 31 oktober.

Ledare är Björn Holmén och Emelie Smedelindh.
De önskar ytterligare hjälp av andra föräldrar.
Tacksam om ni kontaktar Björn eller Emelie om ni kan/vill hjälpa till.

Kontakt:
Björn Holmén, bjorn.h.holmen@gmail.com
Emelie Smedelindh, emelie.smedelindh@hotmail.com


Barn födda 2014-2015 kommer att vara en grupp.

Träning kommer att vara söndagar mellan kl 14:00-15:00 i Mörlandahallen.
Första träningen är söndag 24 oktober.

Ledare är Christian Carlsson och Anders Samuelsson, som också önskar att det finns föräldrar som vill hjälpa till.
Tacksam om ni kontaktar Anders om ni kan/vill hjälpa till.

Kontakt:
Anders Samuelsson, anders@sparbanksstiftelsenalingsas.eu


Välkomna!