StyrelsenOrdförande
Anders Samuelsson
anders@sparbanksstiftelsenalingsas.eu

Vice ordförande
Jonny Gustafsson
jonny.gustafs@gmail.com

Sekreterare
Björn Holmén
bjorn.h.holmen@gmail.com

Kassör
Lisbeth Benjaminsson

Ledamöter
Tobias Andersson
tobbe.andersson92@gmail.com

Ulrika Hillermyr
ulrika.hiljestrom@gmail.com

Anne Persson
anne.m.persson@gmail.com

Terese Eneman
tereseeneman@gmail.com