Styrelsen

Ordförande
Anders Samuelsson
anders@sparbanksstiftelsenalingsas.eu

Vice ordförande
Jonny Gustafsson
jonny.gustafs@gmail.com

Sekreterare
Eva-Britt Johansson
snottra@telia.com

Kassör
Lisbeth Benjaminsson
benjaminsson.lisbeth@gmail.com

Ledamöter
Ann-Christine Lundin
ac-lundin@telia.com

Björn Holmén
bjorn.holmen@pipelife.com

Tobias Andersson
tobbe.andersson92@gmail.com