Värdegrund


Annelunds IF:s mål är att erbjuda idrottslig verksamhet för alla. Därför har vi gjort ett grundligt värdegrundsarbete som är ett pågående projekt att arbeta med och implementera i alla delar av vår verksamhet. Tillsammans vill vi skapa en meningsfull fritid som bygger på gemenskap och glädje. Vår förening genomsyras av våra tre värdeord:  Glädje – Gemenskap – Ansvar


Glädje

  • Vi väljer att ha kul tillsammans.
  • Vi väljer att glädjas med varandra och visa uppskattning.
  • Vi väljer att alltid visa en positiv inställning.

Gemenskap

  • Vi väljer att respektera varandra.
  • Vi väljer att välkomna och inkludera varandra.
  • Vi väljer att hälsa på varandra.

Ansvar

  • Vi väljer att ta ansvar för varandra och uppträda som förebilder.
  • Vi väljer att visa engagemang.
  • Vi väljer att befrämja en god idrottslig och social miljö.