Välkommen på Värdegrundskväll!

Annelunds IF är just nu inne i ett stort arbete med att ta fram en ny värdegrund för föreningen, en värdegrund som vi tillsammans ska känna är viktig, stark och självklar att leva efter. För att arbetet med den nya värdegrunden ska bli bra för alla i föreningen – stora som små, ledare som aktiv och förälder – så behövs ditt engagemang och din delaktighet.

Vi kallar därför nu till en kväll där vi tillsammans med Linnea Larsson från SISU ska titta på det framtagna förslaget, ge synpunkter och nya tankar, samt prata om hur vi på bästa sätt kan säkerställa att vår värdegrund finns med oss i alla delar av föreningen.
Alla medlemmar är välkomna. Vi kör tre kvällar – hoppas någon kväll passar!

Datum/tid/målgrupp:
21 oktober kl 18:00-20:00 Ungdomsledare fotboll & innebandy
30 oktober kl 18:00-20:00 Skidor, aktivitetsgrupper, föräldrar samt övriga medlemmar
31 oktober kl 18:00-20:00 Fotbollssektionen & seniorspelare

Lokal:
Tingshuset, Ljung

Anmälan:
Det är viktigt att du meddelar om du kan komma, anmäl dig till kansliet via mail kansliannelundsif@telia.com eller sms 0720-22 58 02.

PS; Vi bjuder på smörgåstårta, det ska ju vara trevligt att jobba med värdegrund!

Varmt välkomna, hälsar styrelsen i Annelunds IF